Evolució T.A.M. a Barcelona (2012)

18 de gener del 2013

Balanç de les observacions de la temperatura de l'aigua del mar (T.A.M.) realitzades al llarg del 2012 a la platja de la Barceloneta (Barcelona):


A principis del mes de febrer (10-02-2012), la temperatura de l’aigua del mar va assolir el valor més baix de l’any, amb 12,5ºC. Amb altibaixos però amb una tendència a l’alça, la temperatura es va mantenir entre els 12 i 16ºC fins a l’observació setmanal nº18 (04-05-2012). Posteriorment es va iniciar un progressiu ascens, afavorit per una major insolació i l’arribada de masses d’aire més temperades. Durant la primera quinzena del mes de juny, tal i com és habitual, es va superar el llindar dels 20ºC, coincidint amb un marcat increment de la temperatura (2,7ºC) registrat a l’observació nº24 (15-06-2013). No obstant, la pujada més forta de l’any va tenir lloc un parell d’observacions més tard, amb 3,0ºC, com a conseqüència de la primera onada de calor de l’estiu. La temperatura de 24,3ºC (29-06-2012) va ser la més alta registrada des del 2006 per aquelles dates. L’ascens tèrmic va continuar fins a l’observació nº32 (10-08-2012) quan, coindicint amb una nova onada de calor, es va mesurar el valor màxim de l’any, amb 26,4ºC.

Dues setmanes després es va assolir un segon màxim anual, amb 26,3ºC. A partir d’aquí es va iniciar una tendència a la baixa tan sols alterada per una forta oscil·lació durant la segona quinzena del mes de setembre. El primer episodi de pluges generals i abundants de la tardor va contribuir a la davallada més important de l’any, amb una pèrdua de 3,2ºC detectada a l’observació nº39 (28-09-2012). La tardor avançava i la mar anava perdent escalfor. Per Tots Sants, la temperatura va situar-se per sota del llindar dels 20ºC d’una forma dràstica, com a conseqüència d’un nou descens de fins a 3,0ºC produït per un notable canvi de temps que va tenir lloc durant els dies previs. Setmana rera setmana, les temperatures registrades van ser cada cop més baixes, finalitzant l’any al voltant dels 14ºC.

 

Durant aquest 2012 es van detectar tres episodis (mitjans de gener, finals de febrer-principis de març i últims dies de desembre) amb un descens del mar per sota del nivell habitual. Aquesta situació de minves va ser deguda a la presència d’altes pressions.

La temperatura mitjana d’aquest 2012 va ser de 18,4º, tan sols una dècima de grau per sota de la temperatura mitjana (18,5º) d’aquesta sèrie (2006-2012) d’observacions al litoral barceloní.

1 comentaris:

Albert ha dit...

Molt bona feina, és molt interessant.

  © Blogger templates Newspaper by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP